تماس با ماجهت تماس با ما از طرق زير اقدام نماييد:ا

تلفن : 71 97 248 0937
|Designed by ShayanTec : © Copyright 2008 |

مراکز فروش


فروشگاه ايران الکترونيک

تهران - خيابان جمهوري - بين سي تير و حافظ- پاساژ عباسيان - زير همکف

تلفن : 66713727 و 66703723فروشگاه نيو کيت

تهران - خيابان جمهوري - بين سي تير و حافظ- کوچه آليک- شماره 291

تلفن : 66713333فروشگاه جهان کيت

تهران - خيابان جمهوري - بين سي تير و حافظ- پاساژ فرشته- شماره 269

تلفن : 66715432 و 66705778فروشگاه پروژه الکترونيک

تهران - خيابان جمهوري - بين سي تير و حافظ- پاساژ امجد - طبقه همکف - پلاک 8

تلفن : 66721740 و 66723142


email :

Info@ShayanTec.com
ShayanTec@Gmail.com

Web :

www.ShayanTec.com