محصولات
|Designed by ShayanTec : © Copyright 2008 |
(SH-USB-I/O-4-6) برد
(SH-USB-STP) برد
(SH-USB-DAQ) برد
(SH-USB-I/O-4-6) برد
این برد با بهره گیری از میکرو کنترلر
Atmega 8
USB می تواند از طریق پورت
Laptop با اتصال به کامپیوتر یا
و وصل ارسال نماید و یا بوسیله ورودیها از تغییرات بیرونی مطلع گردد.از این نوع فرامین ارسالی میتوان از فرمان به کنتاکتورها
On/Off برای موتورهای با توان بالا، جکهای هیدرولیک و روغتی، شیر برقی، لامپ روشنایی وانواع سوییچهای
فرامین قطع
نام برد
مشخصات فني
6
خروجي رله تا
220 V AC - 5A
با پایه مشترک
1 NO, 1 NC, COM
4
ورودي ايزوله
5V DC , TTL
مجهز به اپتوکپلر
نمايشگر
LED
جهت ولتاژ تغذيه
نمايشگر
LED
برای هر کدام از رله های خروجی هنگام اتصال
نمايشگر
LED
برای هر کدام از ورودیها هنگام اتصال
درايور براي
Windows XP, Vista (32 & 64 bits), Seven (32 & 64 bits)
نصب آسان و عدم نیاز به اطلاعات تخصصی کامپیوتر
قابليت برنامه ریزی تا 100 مرحله و هر مرحله تا 60 ثانیه بدون نیاز به اطلاعات تخصصی برنامه نویسی به کمک برنامه های موجود
برنامه های کاربردی آسان به فارسی و انگلیسی با آموزش ساده
برنامه نمونه ساده برای زبانهای برنامه نویسی
Visual Basic , Delphi
براي راه اندازي بارهاي سلفي نظير شير برقي از برد ايزوله
فرمان (ميکرو کنترلر) آن کاملا از بخش قدرت (خروجيها و وروديها) به کمک اپتو کپلر ايزوله شده است
SH-USB-IO-Iso
استفاده کنيد که بخش
براي دانلود راهنماي برد به بخش
مراجعه نماييد
Downloads
(SH-USB-STP) برد
مشخصات فني
قابليت کنترل و فرمان از
Laptop, PC
به 3 درايور موتور پله اي و يا سروو با تعيين جهت حرکت چپگرد يا راستگرد
درايور براي
Windows XP, Vista (32 & 64 bits), Seven (32 & 64 bits)
نصب آسان و عدم نیاز به اطلاعات تخصصی کامپیوتر
برنامه های کاربردی آسان به فارسی و انگلیسی با آموزش ساده
برنامه نمونه ساده برای زبانهای برنامه نویسی
Visual Basic , Delphi
اين برد براي فرمان به درايور هاي موتورهاي پله اي و سروو
(Stepper and Servo Motors)
طراحي شده است. بدين منظور
طراحي شده است. بدين منظور تعداد پاالسهاي لازم را با توجه به فرکانس قابل تنظيم، از پورت
اين برد داراي 6 خروجي
ميباشد
TTL
کامپيوتر ارسال مينمايد
USB
(CW / CCW)
قابليت کنترل و فرمان از
Laptop, PC
به 1 درايور موتور پله اي و يا سروو با تعيين جهت حرکت چپگرد يا راستگرد و
(CW / CCW, On / Off , Half / Full Step , Free / Hold, ...)
براي دانلود راهنماي برد به بخش
مراجعه نماييد
Downloads
(SH-USB-DAQ) برد
این برد با استفاده از میکرو کنترلرسری
PIC
USB از طریق پورت
Laptop به کامپیوتر یا
و وصل از ورودی و خروجیها می تواند از طریق ورودیهای 10 بیتی با ولتاژ ورودی
مقادیردما، ولتاژ، رطوبت و ... به کمک حسگرهای (سنسور) مختلف را بدست آورد و جهت پردازش به کامپیوتر ارسال نماید
متصل میشود وعلاوه بر فرامین قطع
مشخصات فني
8
خروجي رله تا
220 V AC - 5A
با پایه مشترک
1 NO, 1 NC, COM
8
ورودي ايزوله
5V DC , TTL
مجهز به اپتوکپلر
نمايشگر
LED
جهت ولتاژ تغذيه
نمايشگر
LED
برای هر کدام از رله های خروجی هنگام اتصال
نمايشگر
LED
برای هر کدام از ورودیها هنگام اتصال
درايور براي
Windows XP, Vista (32 & 64 bits), Seven (32 & 64 bits)
نصب آسان و عدم نیاز به اطلاعات تخصصی کامپیوتر
برنامه کاربردی آسان با آموزش ساده
برنامه نمونه ساده برای زبانهای برنامه نویسی
Visual Basic , Delphi
براي دانلود راهنماي برد به بخش
مراجعه نماييد
Downloads
Analog Digital Converter , 0-5 V DC
8
TTLخروجي
يا کلا
براي خريد اين برد مستقيما با ما تماس بگيريد
(SH-USB-15 Out) برد
USB اين برد توانايي راه اندازي 15 رله را از طريق پورت
(SH-USB-15 Out) برد
گردد و ميتواند انواع کنتاکتور ، موتور و ساير وسايل برقي را کنترل نمايد
مشخصات فني
15
خروجي رله تا
220 V AC - 5A
با پایه مشترک
1 NO, 1 NC, COM
نمايشگر
LED
جهت ولتاژ تغذيه
نمايشگر
LED
برای هر کدام از رله های خروجی هنگام اتصال
درايور فقط براي
Windows XP
نصب آسان و عدم نیاز به اطلاعات تخصصی کامپیوتر
برنامه نمونه ساده برای زبانهای برنامه نویسی
Visual Basic , Delphi
براي دانلود راهنماي برد به بخش
مراجعه نماييد
Downloads
15
TTLخروجي
يا کلا
قابليت برنامه ریزی تا 100 مرحله و هر مرحله تا 60 ثانیه بدون نیاز به اطلاعات تخصصی برنامه نویسی به کمک برنامه های موجود
برنامه های کاربردی آسان به فارسی و انگلیسی با آموزش ساده
ايزوله بودن مدار فرمان (ميکرو کنترلر) ز بخش قدرت (خروجيها) به کمک اپتو کپلر
را دارد و ميتواند در انواع کارهاي اتوماسيون صنعتي استفاده
و بزودي بردي با 32 خروجي و بردي ديگر با 32 ورودي