خدمات

انجام کلیه امور اتوماسیون صنعتی با بیش از هجده سال سابقه از قبیل :


نصب ابزار دقیق

ايجاد بسته هاي سخت و نرم افزاري براي سيستم هاي اتوماسيون طبق نياز مشتري

نصب سنسورهای مختلف

راه اندازی انواع موتورها و جکهای هیدرولیک و ... توسط کامپیوتر

پردازش اطلاعات

استفاده ازبردهاي مختلف در برنامه اتوماسيون نظير


ایجاد برنامه های اتوماسیون در محیط های

راه اندازی بهینه خطوط کارخانجات و|Designed by ShayanTec : © Copyright 2008 |
ADC (Analog Digital Converter) , DAC (Digital Analog Converter)
Visual Delphi ,...
......